Filmació aèria i
visites virtuals 360º

Filmació aèria, fotografia aèria amb drons, i fotografia 360º per:
esdeveniments, promoció turística, reportatges, inspeccions, casaments...

Filmació amb drons

Filmació aèria d’esdeveniments, instal·lacions, immobles, terrenys…
I també vistes panoràmiques, fotografia, i altres treballs amb drons per promocionar tot tipus de projectes i espais.

Serveis SEO

Projectes SEO que atrauen visites, i retenen els usuaris.
Un enfocament SEO que incrementa les visites del públic interessat en el que s’ofereix a la pàgina. I en millora la transaccionalitat i el ROI.

Visites virtuals i 360º

Visites virtuals en 360º per immobles, zones residencials, discoteques, espais culturals, zones de lleure, turisme, hostaleria, museus…
Total transparència per al públic més exigent.

Filmació aèria amb drons:

Serveis amb drons a la Catalunya Central (Manresa, Berga, Igualada, Terrassa, Sabadell), i arreu de Catalunya; Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona.

Legalitat:

 • Operador AESA
 • Títols A1/A3, A2 i STS-01 i STS-02
 • Estudis EARO
 • Radiofonista acreditat
 • Estudis de seguretat CTR
 • Assegurances d’activitat

Garanties:

 • Equips adequats al projecte
 • Fotografia aèria a 360ª (esfera completa)
 • Fotografia aèria en alta resolució (20MP)
 • Filmació en 4k i 5,4K a 30fps
 • Alçada fins a 400 peus (120m)

Contracti el que necessita:

 • Imatges en brut?
 • Imatges editades?
 • Únicament filmació?
 • Ja té un story?
 • Fotografia i vídeo?
 • Web?
 • SEO?

Serveis de filmació aèria

Si necessita fer enregistraments aeris de treballs, espais,
infraestructures, activitats...
O bé li cal disposar de fotografies aèries, i/o en 360º...

Pot aclarir tots els dubtes...

Necessita un domini?

Si té un projecte que necessita pàgina web, i encara no ha registrat el seu domini, des d’aquí pot comprovar si el nom que ha escollit està disponible, el preu anual de registrar-lo amb ServeisTIC. I, si vol, el pot contractar ara mateix.

Nom del domini:
Filmació aèria