Preguntes freqüents

Preguntes freqüents sobre serveis amb drons i fotografia 360 en interiors i exteriors

Enregistraments amb dron d’esdeveniments, exposicions o celebracions com ara casaments o exhibicions.
Visites virtuals d’immobles, complexos residencials i promocions immobiliàries, així com dels accessos i rodalies.
Revisió de l’estat de conservació d’instal·lacions i infraestructures de difícil accés, mitjançant enregistraments amb drons.
Menú de la pantalla: Preguntes freqüents
  Add a header to begin generating the table of contents
  Torre de Castellnou de Bages

  Preguntes freqüents

  En aquest espai hi pot consultar algunes de les preguntes freqüents sobre la contractació i prestació de serveis de fotografia, enregistrament amb drons, i altres serveis relacionats, així com els serveis de fotografia en 360º per a visites virtuals que es poden contractar a Serveis TIC.

  Si després de consultar les FAQ plantejades en aquest espai li queda qualsevol dubte, pot completar el formulari de contacte, i la resposta serà incorporada a aquest espai per tal que sigui d’utilitat per a altres usuaris.

  Empresa de drones

  Necessita gravar des de l'aire?

  A Serveis TIC hi trobarà la solució més adequada a les seves necesitats.

  Gravacions amb dron

  Filmació aèria + 360?

  Si necessita combinar treballs de filmació des de l'aire i panoràmiques en 360 graus, és al lloc apropiat

  Preguntes freqüents sobre gravacions amb dron

  Preguntes freqüents sobre serveis amb drons i fotografia 360 en interiors i exteriors

  Sí, es pot contractar el que faci falta pel projecte que s’estigui fent. Des de Serveis TIC es pot oferir únicament el servei d’enregistrament aeri. O bé sol·licitar el projecte sencer.

  El preu del desenvolupament de vídeos amb drons varia segons el projecte, el lloc on s'hagi de filmar, la durada, els horaris, la disponibilitat, taxes, permisos...

   

  A més, en algunes poblacions hi ha cànons per filmar al carrer. També cal tenir en compte l'escenari, si es pot fer la filmació aèria sense afectacions al trànsit, o si cal tallar carrers, si es requereix la col·laboració de cossos de seguretat...

   

  Per tant, per establir el preu d'un projecte de filmació amb drons, cal estudiar-lo específicament.


  Tot i això, no ho dubti, pregunti-ho ara, i resolgui els seus dubtes.

  És clar que sí!

  I a més podem obtenir fotografies en alta definició, i fins i tot panoràmiques, o vistes en 360º.

  Sí, es pot fer el que calgui, des de fer recorreguts amb drons, fins visites virtuals, o fotografies d’espais determinats.
  És clar, els treballs que de Serveis TIC estan destinats a empreses, entitats, i a clients particulars. Si necessita alguna filmació, o fotografia amb drons, no dubti a preguntar, i esculli l’opció més adequada per al seu projecte

  Els professionals del sector immobiliari poden aprofitar especialment els serveis de gravació amb drons, i de fotografia amb drons.

  Des de vistes en 360º de les habitacions, sales, i en general de tot l’espai interior, fins filmacions de l’entorn i l’aparença dels immobles.

  Sí, es poden fer filmacions diürnes i nocturnes. Abans de decidir si es pot fer o no una filmació aèria, cal conèixer la resta de característiques del projecte.
  Es poden fer, però Serveis TIC no disposa dels equips necessaris. Per ara, Serveis TIC no ofereix filmació aèria amb drons sota la pluja.
  Només ha de ser pacient. Malauradament, els treballs amb drons sovint necessiten coordinació o la comunicació a les autoritats. Aquestes comunicacions requereixen diversos dies, i per tant s’ha de planificar el projecte, i esperar que passin els dies per poder-lo fer realitat.

  No és estrany que arribat el moment d’enlairar un dron per filmació o fotografia aèria, sorgeixi algun sobrevingut que ho faci impossible.

  Per disposar de les màximes garanties de fer la feina tot i els possibles imprevistos, des de Serveis TIC es preparen les coordinacions i permisos per diversos dies. D’aquesta manera, habitualment sempre es podran fer les filmacions les fotografies aèries ens els terminis establerts.

  En cas que no sigui possible realitzar els treballs sol·licitats, i no hi hagi possibilitat de realitzar-los en un altre moment. S'optarà per la cancel·lació i la devolució de l'import dels treballs de filmació aèria contractats, llevat de les despeses de quilometratge, dietes i despeses de gestió administrativa, inclosos permisos, taxes i altres quantitats que hagi abonat, o hagi d'abonar Serveis TIC a les administracions corresponents.

  En cas que el pilot opti per cancel·lar l'operació per qualsevol motiu justificat, no es considerarà que Serveis TIC sigui responsable de la cancel·lació.

  Es tornaran les quantitats corresponents als treballs no realitzats. En cas que s'hagi efectuat algun desplaçament o gestions administratives, se'n restaran les quantitats corresponents.

  En cap cas no es retornaran els imports de coordinacions, notificacions, quotes, tributs o altres despeses relatives a tràmits amb les administracions, un cop s'hagin dut a terme.

  En realitat es poden fer gravacions amb drons en gairebé qualsevol situació i localització. Però per exemple a Barcelona ciutat, i en moltes altres poblacions, hi ha taxes, per exemple per l’ocupació de via pública, que segons l’escenari plantejat obligarà a tallar el trànsit on s0’hagi de fer l’enregistrament.

  Per tant, a grans trets sí que es poden fer gravacions aèries amb dron a qualsevol lloc, però cal saber quin preu tindrà fer-ho. Aquest preu no és únicament el cost del rodatge. També hi ha altres despeses i tributs que varien en funció del lloc i l’escenari d’operacions.

  A Serveis TIC s’utilitzen drons DJI, a 1/1,3 polzades, i 1 polzada, a 4k de resolució, habitualment a 30fps. Obtenint filmacions aèries. Obtenint filmacions aèries d'alta qualitat.

  Les imatges i filmacions que poden veure en aquesta pàgina web, a més, han estat tractades per accelerar la descàrrega, i millorar l'experiència de l'usuari, de manera que la resolució és necessàriament inferior.

  Per iniciar la planificació d’una operació amb drons, cal contractar els serveis mitjançant la pàgina web shop.serveistic.com.

  Prèviament a aquesta contractació cal que el client ens indiqui les característiques del seu projecte, per tal que li puguem enviar el llistat de serveis que haurà de contractar per la realització específica dels treballs que necessiti.

  Això són, coordinacions, desplaçaments, permisos, notificacions...

  Pel que fa a tasques de coordinacions i comunicacions amb Proveïdors de Serveis de Trànsit Aeri (ATSP). Com a operadora, únicament Serveis TIC pot coordinar i comunicar les seves operacions.

  D’altra banda, si el client només necessita que es facin preses en unes condicions determinades, i se li entregui el material en brut, pot contractar únicament aquest servei, amb els permisos, taxes, comunicacions i coordinacions corresponents.

  Si el client es vol fer càrrec de sol·licitar i gestionar els permisos amb ajuntaments, tampoc hi ha cap inconvenient en que ho faci sota la seva responsabilitat, i cal tenir en compte que si la documentació sol·licitada no és correcta, possiblement l’operació no podrà ser realitzada, i en aquest cas no es produirà la devolució de cap import.

  A Serveis TIC s’utilitzen drons DJI, a 1/1,3 polzades, i 1 polzada, a 4k de resolució, o bé 5,4k. Habitualment a 30fps. Obtenint filmacions aèries. Obtenint filmacions aèries d'alta qualitat.

  Les imatges i filmacions que poden veure en aquesta pàgina web, a més, han estat tractades per accelerar la descàrrega, i millorar l'experiència de l'usuari, de manera que la resolució és necessàriament inferior.

  El normal és programar les operacions amb un mínim de 2 setmanes, recomanat un mes. Tot i això, en alguns casos les institucions o entitats de coordinació requereixen més temps.

  De manera que és necessari fer un estudi previ del projecte per establir l’antelació mínima per programar la filmació aèria en funció de l’escenari i les característiques de l’operació

  És clar. Tant en coordinació amb el fotògraf de l’esdeveniment, com fent únicament els treballs de filmació amb drons.

  Si necessita un servei complet de fotografia i filmació amb drons pel casament, no dubti a preguntar. Tenim el col·laborador ideal per oferir-li un pack completíssim amb tots els serveis tècnics que pugui necessitar.

  La realització de les visites virtuals com a imatges de 360º és un treball altament personalitzat, per la qual cosa s'adapten a les necessitats i desitjos del client.

   

  Això és;

  Es poden realitzar fotografies des del terra, o des de l'aire, es poden facilitar únicament les fotografies, o realitzar els muntatges tenint en compte les indicacions del client, i incorporar-les a les aplicacions que proposi el client, ja sigui a la seva pàgina web, a Googlemaps o altres utilitats, sempre que hi hagi solucions que permetin fer-ho.

  Si el client disposa dels coneixements, i només necessita les imatges en 360º per realitzar el seu projecte, no només pot contractar únicament el servei de fotografia en 360º, sinó que pot triar si prefereix acompanyar el fotògraf durant el trajecte, o indicar en un plànol els punts des dels que vol que es facin les fotografies.

  Després de la realització de les fotografies, seran facilitades al client, ja sigui un cop tractades, o en brut, perquè les pugui utilitzar al seu projecte com consideri oportú.

  Si vol que sigui Serveis TIC qui s'ocupi d'incorporar la visita virtual a la pàgina web, cal disposar de permisos d'administrador, i el client haurà de contractar els complements necessaris perquè aquestes visites virtuals funcionin correctament.

  Tot i això, cal tenir en compte que abans d'acceptar aquest tipus d'encàrrecs, cal estudiar l'estat de la pàgina web, i les possibilitats existents.

  Sí, no hi ha cap inconvenient.

   

  Combinar les fotografies en 360º preses amb una càmera, i les obtingudes amb un dron, permet crear un entorn de navegació més immersiu, que transmet una sensació de llibertat i comoditat a l'usuari, de manera que si ho vol pot sortir i entrar, o anar d'una instal·lació a una altra sense necessitat d'abandonar la visita virtual. així s'allarga la visita, i les oportunitats que l’usuari s'acabi decidint per aquesta opció.

  Des de les imatges de les galeries a 360º es pot accedir a tot tipus de continguts, de manera que és possible enllaçar a continguts que descriguin amb text i més imatges allò que l'usuari podrà veure a la visita 360º.

  La realització de les fotografies, així com el muntatge depenen de la dimensió del projecte, de la disponibilitat de les instal·lacions, i fins i tot de la climatologia, de la necessitat de permisos o coordinacions per fer fotografies de 360º amb drons i, naturalment, de la celeritat amb què es puguin efectuar aquestes gestions administratives.Tot i això el més habitual és fer les fotografies en unes 2 setmanes, i lliurar el projecte en menys de 4. Sempre tenint en compte que cada cas té les seves particularitats.

  A Serveis TIC, per a les panoràmiques 360º, s'utilitzen drons de la marca DJI, concretament el model Mini 3 Pro, que al contrari que la pràctica totalitat de drons estabilitzats que es poden trobar actualment, que no són capaços de fer fotografies en vertical i cap amunt, permet fer panoràmiques esfèriques de 360º totalment netes des de qualsevol alçada (fins als 120m, o 400 peus, que és el màxim permès per AESA).

  El preu d'una visita virtual depèn dels serveis i les imatges que s'incloguin al projecte.

  Dit això, el preu mitjà per a instal·lacions que requereixin unes 30 fotografies en 360º, 2 o 3 fotografies en 360º, i el plànol general, preses amb dron en categoria oberta, és de 450€+IVA

  Sol·licitar més informació

  Si li queda qualsevol pregunta, no dubti a completar un formulari de contacte.

  Sense cap compromís.